Information inför våren 2020

Välkommen till vårterminen 2020 på Lövsta Gårds Ridskola!

Vårterminen startar den 2 januari och slutar den 14 juni​. ​Följande datum är ridningen inställd:10/4 - 13/4​ (påskhelg), ​1/5​ (första maj), ​

21/5​ (kristi himmelsfärdsdag) och ​6/6 (nationaldagen)

Nybörjargrupperna (T1) kommer att ha 15 minuters stalltid och resterande tid i ridhuset.

Som elev hos oss ska du fylla i och underteckna ett avtal om gruppridning, ett ridavtal som är obligatoriskt för alla som har ett ridabonnemang hos oss. För juniorer är det målsman som undertecknar avtalet. Nedan följer viktig information som vi ber att du tar del av:

Medlemskap i Lövsta Gårds Ridklubb ​är obligatoriskt för alla elever. Separat information om klubben, kommande aktiviteter med mera anslås i stallet. Lövsta Gårds Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Stallregler - för allas vår säkerhet - både hästar och människor

Hästen SKA vara uppbunden i grimma med grimskaft vid all hantering i boxen! Grimskaftet binds ca 30 cm långt med en säkerhetsknut. Fråga om du behöver hjälp! Häng grimma och grimskaft utanför boxen efter att hästen gjorts i ordning. Samtliga hästar utom Lux ska vara uppbundna i sina boxar.

 

Inför och efter din ridlektion

Det är viktigt att komma i god tid till ridlektionen. God tid är ca 30 minuter före ridtiden - då har du gott om tid att göra i ordning hästen och ta på din utrustning - och hästarna slipper stressen som lätt uppstår när tiden är för knapp.

Du ansvarar för att göra iordning din häst och för att din tilldelade häst har rätt utrustning på sig gällande träns, sadel och benskydd och ev hjälptyglar.

 

Information gällande vad varje häst/ponny har för utrustning finns uppsatt i sadelkammaren. Hästarnas utrustning är individanpassad och skall inte ändras. Upptäcker du att något är trasigt eller på väg att gå sönder meddela personal omgående så vi kan åtgärda det

 

Efter ett ridpass ska häst och utrustning tas om hand. Bettet ska tvättas rent och vi ser gärna att du smörjer tränset om du har tid och möjlighet. Hittar du sår eller skador på din häst så kontakta din ridlärare så vi kan åtgärda detta.

Ridutrustning

Du är skyldig att bära godkänd hjälm vid all ridning (Se information på Svenska Ridsportförbundets hemsida). Skyddsväst är obligatorisk för elever under 18 år vid träningsgrupper i hoppning och valfritt för övriga. Övrig ridutrustning ska följa säkerhetskrav.

 

Ridavgifter

Bokningsavgift på SEK 1000:- betalas inför både höst- och vårtermin. Bokningsavgift för höstterminen ska betalas senast ​31 maj​, för vårterminen skall den betalas senast ​1 december​. Nya elever betalar bokningsavgift i samband med beställning av ridabonnemang. ​Observera att bokningsagiften inte återbetalas. Observera också att bokad plats innebär betalningsansvar för hela terminsavgiften när terminen börjat, även om man väljer att sluta rida.

Ridavgiften betalas terminsvis mot faktura som skickas​ per mail​ i samband med att bokningsavgiften ska betalas in. Sista betalningsdag för vårterminen är den ​31 januari​ och för höstterminen den ​31 juli ​(med undantag för de nya nybörjargrupper som startas, dessa ska förskottsbetalas i samband med bokning). På terminsschemat finns avgifter angivna för samtliga grupper.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats under terminens gång kan enbart ske mot uppvisande av läkarintyg. Då tillämpas 4 veckors uppsägningstid. Inskickat läkarintyg berättigar alltså till att få terminsavgiften återbetald minus 4 veckors uppsägningstid.

Uppsägning inför vårterminen ska göras per mail före den 1 december. Uppsägning inför höstterminen ska göras före 15 maj.

För den som väljer att avsluta sin ridning under pågående termin återbetalas ingen ridavgift -

man är alltså betalningsansvarig för hela terminsavgiften.

Avbokning
Vid frånvaro eller sjukdom måste du avboka din lektion ​senast kl 12 samma dag (vardagar) för att ha möjlighet att i mån av plats få rida igen lektionen. ​Lördagar och söndagar avbokas senast kl ​08.30​.

Avbokning sker genom mail till ​lovstagardsridskola@gmail.com​. ​Observera att avbokning ska ske ​enbart per mail ​(och ​inte via sms eller telefon​). Det är viktigt att du bokar av din lektion i rätt tid, dels för att underlätta för dem som vill boka igenridning, dels för ridskolans planering av hästarnas arbetsdag. Ridskolan är tacksam även för sena avbokningar - detta underlättar hästtilldelningen!

Ridskolan har telefontid vardagar mellan 13.00 - 14.00 på telefon 0703102930 eller 0709665562

Igenridning

Igenridning kan endast ske i mån av plats. Plats finns om annan elev avbokat i tid. Du har möjlighet att rida igen din avbokade lektion och kan också rida igen i förtid om du vet att du ska vara borta vid ett senare tillfälle. Skicka ett mail med önskemål om ridtid på en motsvarande nivå eller lägre som den grupp du rider i ​samma dag som du önskar rida ​och invänta besked från ridskolan.

Det går bra att sätta in en ersättare till din lektion. Kom ihåg att din ersättare måste rida på samma nivå eller högre för att ersätta dig. Meddela ridskolan om ryttarbyte. Igenridning kan inte ske på hopplektion. Hopplektion får ej ridas igen på annan hopplektion och får ej

överlåtas till annan elev. ​Pga svårighet med logistiken med hästarna tillåter vi inte ridning i dubbla pass, boka alltså inte igenridning samma dag som din ordinarie grupp. I juni samt de sista två veckorna i december tillåts inga igenridningar.

Vi ber dig observera att igenridning endast är möjlig i mån av plats inom fyra veckor från avbokningen om avbokningen är gjord enligt avbokningsreglerna. Vi vill också poängtera att igenridning inte är en självklar rättighet som ingår i ridabonnemanget.

Vi ser fram emot en lärorik och kul vårtermin 2020!

Med vänliga hälsningar
Lövsta Gårds Ridskola med personal och hästar

© 2019 Lövsta Gårds Ridskola

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon