top of page

Information inför hösten 2023

Välkommen till höstterminen 2023 på Lövsta Gårds Ridskola!

Höstterminen startar den 14 augusti  och slutar den 30/12. Ridningen är inställd följande datum: 24/12, 25/12, 26/12. Vecka 42 är teorivecka.

 

Som elev hos oss ska du fylla i och underteckna ett avtal om gruppridning, ett ridavtal som är obligatoriskt för alla som har ett ridabonnemang hos oss. För juniorer är det målsman som undertecknar avtalet.  Nedan följer viktig information som vi ber att du tar del av:

 

Medlemskap i Lövsta Gårds Ridklubb är obligatoriskt för alla elever. Separat information om klubben, betalning, kommande aktiviteter med mera anslås i stallet. Lövsta Gårds Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Stallregler - för allas vår säkerhet - både hästar och människor

Samtliga hästar ska göras i ordning i sina boxar. Hästen ska vid all hantering i boxen alltid vara uppbunden i grimma med grimskaft! Grimskaftet binds ca 30 cm långt med en säkerhetsknut. Observera att det innebär en stor säkerhetsrisk för hästarna om man binder med för långt grimskaft! Fråga om du behöver hjälp! Häng grimma och grimskaft utanför boxen efter att hästen gjorts i ordning. Läs också gärna igenom våra stallregler (finns uppsatta i stallet).

1037138-01.jpeg

Inför och efter din ridlektion

Det är viktigt att komma i god tid till ridlektionen. God tid är ca 30 minuter före ridtiden - då har du gott om tid att göra i ordning hästen och hästarna slipper stressen som lätt uppstår när tiden är för knapp. 

Du ansvarar för att göra iordning din häst och för att din tilldelade häst har rätt utrustning på sig gällande träns, sadel och benskydd och ev hjälptyglar. 

Information gällande vad varje häst/ponny har för utrustning finns uppsatt i sadelkammaren. Hästarnas utrustning är individanpassad och skall inte ändras. Upptäcker du att något är trasigt eller på väg att gå sönder meddela personal omgående så vi kan åtgärda. 

Efter ett ridpass ska häst och utrustning tas om hand. Bettet ska tvättas rent och vi ser gärna att du smörjer tränset om du har tid och möjlighet. Hittar du sår eller skador på din häst så kontakta din ridlärare så vi kan åtgärda detta.

Ridutrustning

Du är skyldig att bära godkänd hjälm vid all ridning (Se information på Svenska Ridsportförbundets hemsida). Skyddsväst är obligatorisk för elever under 18 år vid träningsgrupper i hoppning och valfritt för övriga. Övrig ridutrustning ska följa säkerhetskrav. 

 

Ridavgifter

Bokningsavgift på SEK 1000:- betalas inför både höst- och vårtermin. Bokningsavgift för höstterminen ska betalas senast 31 maj, för vårterminen skall den betalas senast 30 november. Nya elever betalar bokningsavgift i samband med beställning av ridabonnemang. Observera att bokningsagiften inte återbetalas. 

Ridavgiften betalas terminsvis mot faktura som skickas per mail i samband med terminsstart. Sista betalningsdag för vårterminen är den 31 januari och för höstterminen den 31 juli (med undantag för de nya nybörjargrupper som startas, dessa ska betalas senast 30 juni). På terminsschemat finns avgifter angivna för samtliga grupper.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats under terminens gång kan enbart ske mot uppvisande av läkarintyg. Då tillämpas 4 veckors uppsägningstid. Inskickat läkarintyg berättigar alltså till att få terminsavgiften återbetald minus 4 veckors uppsägningstid.

Uppsägning inför vårterminen ska göras per mail före den 1 december. Uppsägning inför höstterminen ska göras före 15 maj.

För den som väljer att avsluta sin ridning under pågående termin återbetalas ingen ridavgift -

man är alltså betalningsansvarig för hela terminsavgiften.

Avbokning

Vid frånvaro eller sjukdom måste du avboka din lektion senast kl 12 samma dag (vardagar) för att ha möjlighet att i mån av plats få rida igen lektionen. Lördagar och söndagar avbokas senast kl 08.30

Avbokning sker genom mail till lovstagardsridskola@gmail.com. Observera att avbokning ska ske enbart per mail och inte via sms eller telefon). Det är viktigt att du bokar av din lektion i rätt tid, dels för att underlätta för dem som vill boka igenridning, dels för ridskolans planering av hästarnas arbetsdag. Ridskolan är tacksam även för sena avbokningar - detta underlättar hästtilldelningen! 

Ridskolan har telefontid vardagar mellan 13.00 - 14.00 på telefon 0703102930 eller 0709665562.

Igenridning

Igenridning kan endast ske i mån av plats. Du kan rida igen i förtid om du vet att du ska vara borta vid ett senare tillfälle. Skicka ett mail med förfrågan om ridtid på en motsvarande nivå eller lägre som den grupp du rider i samma dag som du önskar rida och invänta besked från ridskolan. 

 

Det går bra att sätta in en ersättare till din lektion. Kom ihåg att din ersättare måste rida på samma nivå eller högre för att ersätta dig. Meddela ridskolan om ryttarbyte. Hopplektion får ej ridas igen på annan hopplektion och får ej överlåtas till annan elev. Pga svårighet med logistiken med hästarna så tillåter vi inte ridning i dubbla pass, boka alltså inte igenridning samma dag som din ordinarie grupp. I juni samt de sista två veckorna i december tillåts inga igenridningar. 

 

Vi ber dig observera att igenridning endast är möjlig i mån av plats inom fyra veckor från avbokningen om avbokningen är gjord enligt avbokningsreglerna. Vi vill också poängtera att igenridning inte är en självklar rättighet som ingår i ridabonnemanget.

Vi ser fram emot en lärorik och kul hösttermin 2023!

Med vänliga hälsningar
Lövsta Gårds Ridskola med personal och hästar

bottom of page